Aparat

Sektor müdirləri

  

 İlqar Mərdan oğlu Cəfərov 

Vəzifəsi :

Aparat rəhbəri xidmətinin Məxfi sənədlərlə iş sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi : Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :15 dekabr 1962-ci il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Lalə Məmməd qızı Ramazanzadə 

Vəzifəsi :

Aparat rəhbəri xidmətinin Hüquqi təminat sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :19 dekabr 1966-cı il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

 Emin Dürhəsən oğlu İmanov

Vəzifəsi :

Aparat rəhbəri xidmətinin Ərazi vahidlərinin və bələdiyyələrin  Dövlət reyestri sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :25 fevral 1983-ci il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: 

Elçin Vahib oğlu Quliyev 

Vəzifəsi :

Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin İnformasiya məsələləri sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :03 aprel 1971-ci il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Aqşin Təvəkkül oğlu Məmmədzadə 

Vəzifəsi :

Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin  İnzibati ərazi və bələdiyyə məsələləri üzrə  qanunvericilik sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :25 yanvar 1960-cı il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Sarvan Məcid oğlu Sadıqov  

Vəzifəsi :

Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin İnsan hüquqları üzrə qanunvericilik sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :14 noyabr 1981-ci il
İxtisası :Beynəlxalq hüquq
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Vasif Nazim oğlu Əmiraslanov 

Vəzifəsi :

İqtisadi qanunvericilik şöbəsinin Təbii Ehtiyatlar, energetika və ekologiya məsələləri üzrə qanunvericilik sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :21 aprel 1982-ci il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Nadir Rafiq oğlu Sultanov 

Vəzifəsi :

İqtisadi qanunvericilik şöbəsinin Mülki hüquq üzrə qanunvericilik sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :18 iyul 1974-ci il
İxtisası :Beynəlxalq hüquq
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Eldar İsmayıl oğlu Əsgərov 

Vəzifəsi :

İnzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin Hərbi qanunvericilik sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :24 mart 1957-ci il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Elmir Elmar oğlu Vəliyev 

Vəzifəsi :

İnzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin İnzibati qanunvericilik sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :06 iyul 1989-cu il
İxtisası :Beynəlxalq hüquq
Dövlət təltifləri: 

Adil İsrayıl oğlu Vəliyev 

Vəzifəsi :

Sosial qanunvericilik şöbəsinin Əmək qanunvericiliyi sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :24 yanvar 1971-ci il
İxtisası :Tarixçi
Elmi dərəcəsi və elmi rütbəsi :Siyasi elmlər namizədi, dosent
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Fidan Çingiz qızı Nəbiyeva

Vəzifəsi :

Sosial qanunvericilik şöbəsinin Gender məsələləri sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :04 sentyabr 1985-ci il
İxtisası :Jurnalistika, İngilis dili, Beynəlxalq hüquq
Dövlət təltifləri: 
  

Aynur Mülatif qızı Nurəhmədova  

Vəzifəsi :

Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin Parlamentlərarası əməkdaşlıq sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :08 sentyabr 1972-ci il
İxtisası :Orta məktəbdə ingilis dili və fransız dili müəlliməsi, Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

 Teymur Aqil oğlu Tağıyev

Vəzifəsi :

Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin Avropa ilə inteqrasiya sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :06 dekabr 1978-ci il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı
  

Hafizə Kamil qızı Abdullayeva  

Vəzifəsi :

Mətbuat katibi xidmətinin Televiziya xidməti sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :26 iyul 1967-cu il
İxtisası :İnşaat mühəndisi, sosioloq
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Gülnarə İsrafil qızı Hüseynova 

Vəzifəsi :

Mətbuat katibi xidmətinin Videoarxiv işləri sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :08 avqust 1965-cı il
İxtisası :Bioloq, Biologiya və kimya müəllimi
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Ceyhun Aydın oğlu Quliyev  

Vəzifəsi :

Mətbuat katibi xidmətinin Akkreditasiya və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə iş sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :29 may 1978-ci il
İxtisası :Jurnalistika, Mətbuat tarixi, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Elşad İntiqam oğlu Həmidov

Vəzifəsi :

Ümumi şöbənin Elektron sənəd dövriyyəsinin təşkili sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi : Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix : 13 dekabr 1985-ci il
İxtisası : Tətbiqi riyaziyyat və informatika
Dövlət təltifləri: 

Ələkbər Qiyas oğlu Hacıyev 

Vəzifəsi :

Ümumi şöbənin Sənədlərlə təminat  sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :07 mart 1962-ci il
İxtisası :Sənaye və mülki inşaat
Dövlət təltifləri: 

Şahin Xanbaba oğlu Quliyev 

Vəzifəsi :

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin Kadr siyasəti məsələləri sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :24 avqust 1976-ci il
İxtisası :Hüquqşünas
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Elşad Cahangir oğlu İsmayılov 

Vəzifəsi :

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin  Peşəkar inkişaf və Milli Məclisin deputatlarının köməkçiləri ilə iş sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :15 iyun 1976-ci il
İxtisası :Hüquqşünas, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
Dövlət təltifləri: 

Mehman Fərman oğlu Namazov  

Vəzifəsi :

Redaksiya və nəşr işləri şöbəsinin Kitabxana  işinin  təşkili  sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :13 yanvar 1961-ci il
İxtisası :Kitabxanaçı-biblioqraf
Dövlət təltifləri: 

Afaq Hümmət qızı Həsənova    

Vəzifəsi :

Redaksiya və nəşr işləri şöbəsinin Mətbu nəşrlərin təminatı sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun müşaviri
Doğulduğu tarix :12 noyabr 1981-ci il
İxtisası :Beynəlxalq münasibətlər
Dövlət təltifləri: 

İsa Fərahim oğlu Məmmədov  

Vəzifəsi :

İnformasiya resursları və texnologiyaları şöbəsinin Proqramlaşdırma və layihələşdirmə sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :12 fevral  1975-ci il
İxtisası :Riyaziyyatçı
Dövlət təltifləri: 

 Rüfət Seylan oğlu Məmmədov

Vəzifəsi :

Vətəndaşların qəbulu və müraciətləri ilə iş şöbəsinin Vətəndaşların qəbulunun təşkili sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :16 iyul 1980-cı il
İxtisası :Hüquqşünas, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

 İlham Aydın oğlu Həsənov

Vəzifəsi :

Analitik informasiya şöbəsinin İnformasiya-tədqiqat sektorunun müdiri

İxtisas dərəcəsi :Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix :12 avqust 1978-ci il
İxtisası :Beynəlxalq münasibətlər
Dövlət təltifləri:"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı
Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi