28.10.2016 “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

377-VQD

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 5, maddə 413; 1999, № 5, maddə 284, № 7, maddə 396, № 10, maddə 570; 2001, № 5, maddə 292, № 6, maddə 379, № 7, maddə 455; 2002, № 1, maddə 4, № 12, maddə 706; 2003, № 6, maddə 278; 2004, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, № 4, maddə 199, № 8,        maddələr 597, 598, № 9, maddə 669; 2005, № 1, maddə 7, № 8, maddə 686; 2006, № 1, maddə 4, № 12, maddə 1005; 2007, № 5, maddələr 439, 446, № 7, maddə 712, № 11, maddə 1078, № 12, maddə 1222; 2008, № 3, maddə 163, № 7, maddə 609; 2009, № 2, maddə 46, № 11, maddə 878; 2010, № 7, maddə 596, № 10, maddə 842; 2011, № 4, maddə 265; 2013, № 1, maddə 21; 2014, № 2, maddə 85, № 7, maddələr 782, 784; 2015, № 2, maddə 98, № 4, maddə 346, № 5, maddə 483, № 11, maddə 1286; 2016, № 6, maddə 1004) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 5-ci maddənin ikinci hissəsinin birinci cümləsindən “dərc edilir və” sözləri çıxarılsın, “daşıyıcılarda” sözü “qaydada” sözü ilə əvəz edilsin, ikinci cümləsində isə “dərc edilməlidir” sözləri “yayılmalıdır” sözü ilə əvəz edilsin.

2. 26-cı maddədə “təşkili, olduğu yer və ərazi yurisdiksiyası” sözləri “təşkili və olduğu yer” sözləri ilə əvəz edilsin və “uyğun olaraq” sözlərindən sonra “müəyyən olunur, ərazi yurisdiksiyası isə Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən” sözləri əlavə edilsin.

3. 32-ci maddə üzrə:
3.1. ikinci hissədə “təşkili, olduğu yer və ərazi yurisdiksiyası” sözləri “təşkili və olduğu yer” sözləri ilə əvəz edilsin və “uyğun olaraq” sözlərindən sonra “müəyyən olunur, ərazi yurisdiksiyası isə Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən” sözləri əlavə edilsin;
3.2. aşağıdakı məzmunda üçüncü hissə əlavə edilsin:
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxçıvan şəhərində təşkil edilir və onun yurisdiksiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisinə şamil edilir.”.

4. 43-cü maddə üzrə:
4.1. ikinci hissədə “təşkili, olduğu yer və ərazi yurisdiksiyası” sözləri “təşkili və olduğu yer” sözləri ilə əvəz edilsin və “uyğun olaraq” sözlərindən sonra “müəyyən olunur, ərazi yurisdiksiyası isə Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən” sözləri əlavə edilsin;
4.2. aşağıdakı məzmunda üçüncü hissə əlavə edilsin:
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati-iqtisadi Məhkəməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxçıvan şəhərində təşkil edilir və onun yurisdiksiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisinə şamil edilir.”.

5. 61-ci maddənin ikinci hissəsində “təşkili, olduğu yer və ərazi yurisdiksiyası” sözləri “təşkili və olduğu yer” sözləri ilə əvəz edilsin və “uyğun olaraq” sözlərindən sonra “müəyyən olunur, ərazi yurisdiksiyası isə Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən” sözləri əlavə edilsin.

6. 90-cı maddənin altıncı hissəsinə “Birinci instansiya” sözlərindən sonra “ və apellyasiya” sözləri əlavə edilsin.

7. 93-cü maddənin ikinci hissəsində “hakimin adı ilə bir araya sığmayan hərəkətlərə yol verdiyinə görə vəzifədən” sözləri “barəsində cinayət təqibinə bəraətverici əsaslar olmadan xitam verilmiş, hakim vəzifəsindən intizam qaydasında” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. 93-3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda səkkizinci hissə əlavə edilsin:
“Bu Qanunun 96-cı maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş qiymətləndirmə nəticəsində səlahiyyətləri uzadılmamış şəxslər 5 il müddətində hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi üçün imtahanda iştirak edə bilməzlər.”.
 
9. Aşağıdakı məzmunda 112-1-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 112-1. İntizam məsuliyyəti məsələsinə baxılan hakimin öz arzusu ilə vəzifəsindən çıxmaq
barədə yazılı ərizəsinə baxılması
Barəsində intizam icraatı başlanılmış (bu maddənin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş icraat istisna olmaqla) hakim tutduğu vəzifədən çıxmaq barədə ərizə verdikdə, hakim barəsindəki intizam icraatına və onun səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə qərar qəbul edilir.
İntizam icraatı bu Qanunun 113-cü maddəsinin 10-cu və 11-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş əsaslara görə başlanılmışdırsa, hakimin tutduğu vəzifədən çıxmaq barədə ərizəsinə icraatının materialları ilə eyni vaxtda baxılır və qərar qəbul edilir.
Hakimin intizam icraatının başlanılmasına əsas olmuş hərəkətlərində cinayət əməlinin əlamətləri olduğu hallarda onun ərizəsi nəzərə alınmaqla səlahiyyətlərinə xitam verilir və toplanılmış sənədlər Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilir.”.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 28 oktyabr 2016-cı il
№ 377-VQD

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Ünvan | Linklər | Saytın xəritəsi