BÖYÜK HƏYATIN ASTANASINDA


Əlirza Əliyev

Böyük işlər onu gözləyir

İzzət xanımGələcəyin böyük lideri


Əlirza Əliyevin böyük və mehriban ailəsi


Naxçıvan pedaqoji teknikumunun əlaçı tələbəsi

Gənclik işıqlı arzular dövrüdür

Anası İzzət xanımla

Ömrün bahar çağı