HEYDƏR ƏLİYEV İŞİ DAVAM EDİR
 
 


Müasir Azərbaycanı gücləndirəcəyik, zənginləşdirəcəyik, hər tərəfli inkişaf etdirəcəyik

Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ali kürsüsündə

Rusiya federasiyasının prezidenti Vladimr Putilə

ABŞ prezidenti Corc Buşla

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə

Mən ona özüm qədər inanıram

Fransa Respublikasının Prezidenti Jak Şirakla

Azərbaycanın hər bir regionunda olimpiya kompleksləri açılırBakı-Tibilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəməri işə salınır

Xalq müdrik Prezidentini sevir