DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ LEYTENANTINDAN GENERALINADƏK...

 
 


Dövlət
təhlükəsizlik kapitanı


Gənc təhlükəsizlik zabiti

Leninqradda DTN-nın ali məktəbinin kursantları ilə


Dövlət təhlükəsizliyi mənim üçün gənclik illərindən əziz və maraqlı peşədir


Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat bilicisi


Zərifə xanımla

Xidmət yoldaşları iləDövlət təhlükəsizlik orqanının azərbaycanlı general rəhbəri


DTK-nı böyük çətinliklə də olsa azərbaycanlılaşdırdım