QAYIDIŞ:
MÜSTƏQİLLİK UĞRUNDA YENİLMƏZ MÜBARİZ

 
 

Naxçıvan Ali Məclisində bütün azərbaycan üçün əhəmiyyət daşıyan qərarlar qəbul edildi

Naxçıvanda ata evində

Biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında böyük tarixi qərarlar qəbul etdik

Avqust 1991-ci il. Moskvada qiyamdır.


28 may 1992-ci il Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri Süleyman Dəmirəllə Sədərək körpüsünün açılışında

28 may 1992-ci il. Naxçıvanda Sədərək körpüsünün açılışında

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi ən əsas məsələdir

Naxçıvan aeroportunun açılışında

“Xalqın müqəddəratı hər şeydən üstün olmalıdır!”

Kommunist partiyası hakimiyyətdən tamamilə imtina etməlidir.

Azərbaycanın tam istiqlaliyyət, azadlıq, iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə getməsinin tərəfdarıyam