QURTULUŞ:
MÜSTƏQİL DÖVLƏTİN XİLASKARI VƏ QURUCUSU

 
 

Xilaskarın Bakıya qayıdışı

Mənim dayağım, güvəndiyim xalqımdır, sizsiniz, əziz Azərbaycan vətəndaşlarıdır.

Bütün daxili ixtişaşla daxili didişmələr kənara qoyulmalıdır

18 oktyabr 1998-ci il
“Ömrümün sonuna qədər doğma vətənimiz Azərbaycana, millətimizə, xalqımıza, sədaqətli xidmət edəcəyəm!"

10 oktyabr 1993-cü il xalqa, vətənə, dövlətə sədaqət andı

Azərbaycanın müstəqilliyi ən əsas məsələdir
24 noyabr 1995-ci il.
Birinci çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin ilk iclasında

1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Parlamentinin Sədri seçilməsi üzrə səsvermənin nəticələri


Azərbaycan xalqı öz prezidentinin çağırışına səs verir


1993-cü ilin həyəcanlı iyun günləri “Hamımız birləşib Azərbaycan bu ağır vəziyyətdən çıxarmalıyıq"


Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə dəstəyini nümayiş etdirir