AZƏRBAYCANÇILIQ, MÜSTƏQİLLİK, DÖVLƏTÇİLİK...
 
 Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyalarıdır, azadlıqdır

Kitabi Dədə Qorqud tarixi köklərimizi dünyaya göstərir

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdi!

Biz fəxr edirik ki Füzuli kimi dahi şairlərimiz var, böyük alimlərimiz var, böyük filosoflarımız varGörülən işlərin
bəhrəsini görmək böyük səadətdir

26 may 1998-ci il Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibəti ilə Milli Məclisdə təntənəli iclas

20 sentyabr 1994-cü il, əsrin müqaviləsinin imzalanması mərasimində

Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft kəməri əfsanəvi reallığa çevrildi

Əzizlərimiz vətənimizi doğma dilimizi, xalqımızın adət ənənələrini heç vaxt unutmayın

Bakı-Tibilisi-Ceyhan əsas neft ixracat boru kəmərinin təməli qoyulur.

Bizim bu gün gördüyümüz işlər, gələcək nəsillər üçün görülən işlərdir

Yeni Azərbaycan partiyası sınaqlardan çıxmış, böyük və şərəfli yol keçmiş Azərbaycan cəmiyyətində aparıcı yer tutmuş partiyadır

Biz xaricdə yaşayan soydaşlarımızla daha sıx əlaqələr yaratmaq üçün qarşımıza məqsədyönlü vəzifələr qoymuşuq

Görkəmli sənətkarlar xalqımızın milli sərvətidir.

Dünya şöhrətli Mstislav Rastropoviç və məhşur gülüş ustası Gennadi Xazanov ilə

Məşhur aktrisa Nəsibə Zeynalova və müğənni Lütfiyar İmanov ilə

Novruz bayramı dünya Azərbaycanlılarının Milli Birlik bayramıdır