AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİL XARİCİ SİYASƏTİNİN BANİSİ
 
 
Noyabr 1999-cu il. ATƏT-in İstanbul sammitində

Nyu-York, 1997-ci il. BMT-nin mənzil qərargahında

Avropa Şurasında

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimr Putinlə

ABŞ Prezidenti Corc Buşla

Böyük Britanya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Tony Blerlə

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə

Fransa Prezidenti Jak Şirakla

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Fərd İbn Əbuləziz Əl-Səud ilə

Yaponiya İmperatoru
Akhito ilə

İran İslam respublikasının Prezidenti Məhəmməd Hatəmi ilə

 
Fransa Prezidenti Jak Şirakla