Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsi

Gündəlik

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ MƏSƏLƏLƏRİ KOMİTƏSİNİN
2020-ci il 10 NOYABR TARİXLİ ONLAYN İCLASININ

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat  16:00
 

 

1.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).  
2.“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Yol hərəkəti haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Avtomobil yolları haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Psixiatriya yardımı haqqında”, “Onkoloji yardım haqqında” və “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).  

 

 

*** 


Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
2020-ci il 28 oktyabr tarixli online iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 14:30

                              

1.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci    oxunuş).

2.“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Yol hərəkəti haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Avtomobil yolları haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Psixiatriya yardımı haqqında”, “Onkoloji yardım haqqında” və “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş)


 ***

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
2020-ci il 22 oktyabr tarixli online iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 14:00


   
1.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş).
2.“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Yol hərəkəti haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Avtomobil yolları haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Psixiatriya yardımı haqqında”, “Onkoloji yardım haqqında” və “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).

 

*** 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
2020-ci il 02 oktyabr tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 16:00
Onlayn

 

1.“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
2.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi  haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

*** 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
2020-ci il 01 oktyabr  tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat  11:30
Onlayn

                                                           

1.“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş)
2.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi  haqqında (ikinci oxunuş)
 

 ***

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
2020-ci il 10 sentyabr tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat  11:00
Onlayn

                                                              
1.Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2020-ci ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları ərzində gördüyü işlər barədə hesabatı.
2.“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş)
3.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi  haqqında (birinci oxunuş)
4.Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2020-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsi.
5.Cari məsələlər. 

 

*** 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
08 may 2020-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

       
onlayn iclas, saat 15:00
6-cı mərtəbə, otaq-606


1.“Uşaq hüquqları haqqında”, “Yol hərəkəti haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında”, “Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında”, “Torpaq bazarı haqqında”, “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında”, “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”, “İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə Qanun layihəsi haqqında.
 

 

***

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
05 may 2020-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

       
onlayn iclas, saat 15:00
6-cı mərtəbə, otaq-606

 

1.Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında”, “Könüllü fəaliyyət haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Reklam haqqında” və “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş)
 

 

  

***

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
20 aprel 2020-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ
     

     Saat 14:00      
Onlayn iclas

 

1. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında”, “Könüllü fəaliyyət haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Reklam haqqında” və “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (ikinci oxunuş) 

 

*** 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
31 mart 2020-cı il tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

       
Saat 13.00
Onlayn iclas


1. “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən  məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi  haqqında. (birinci oxunuş)

2. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında”, “Könüllü fəaliyyət haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Reklam haqqında” və “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə

 

 ***

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
2020-ci il 18 Mart  tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11:00
Onlayn


                                                              
1.Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2020-ci ilin yaz sessiyası üçün iş planının layihəsi. 

 

 

***  

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
2019-cu il 18 oktyabr tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, üçüncü korpus,
II mərtəbə, bəyaz zal

1. “Uşaqların cinsi istismardan və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında” Avropa Şurası Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 

* * *   

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri və
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin
2019-cu il 11 oktyabr tarixli birgə iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, üçüncü korpus,
III mərtəbə, iclas zalı

1. “Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş).
2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş).
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, “Uşaq hüquqları haqqında” və “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).

 

* * *  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
18 sentyabr 2019-cu il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, III korpus,
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. Milli Məclisin 2019-cu ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə komitədə görülən işlər barədə hesabat.
2. Komitənin 2019-cu ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsi haqqında.
3. “Uşaq hüquqları haqqında”, “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
4.“Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında”, “Sosial xidmət haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
5.“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Reklam haqqında” və “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
6. “Kinematoqrafiya haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”, “Nəşriyyat işi haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında”, “Telekommunikasiya haqqında” və “Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş).
 

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
18  iyun 2019-cu il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 12.00, III korpus,
6-cı mərtəbə, 606-cı otaq

Azərbaycan Respublikasının “Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında”, “Həmkarlar ittifaqları haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Əmək pensiyaları haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında”, “İşsizlikdən sığorta haqqında” və “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
14  iyun 2019-cu il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

  Saat 11.00, III korpus, 
    6-cı mərtəbə, 606-cı otaq


“Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”, “Arıçılıq haqqında”, “Reklam haqqında” və “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
 

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
16  aprel 2019-cu il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

     Saat 11.00, III korpus, 
      6-cı mərtəbə, 606-cı otaq 

 

Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 31 may tarixli 336-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 

 ***

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
18 yanvar 2019-cu il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

       
Saat 11.00, 3-cü korpus
2-ci mərtəbə, bəyaz zal 

1. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsində 2018-ci il payız sessiyası dövründə görülən işlər barədə hesabat.
2. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2019-cu ilin yaz sessiyası üçün nəzərdə tutulmuş iş planının layihəsi.
3. “Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.
4. “Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
25 sentyabr 2018-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, 3-cü korpus
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. Milli Məclisin 2018-ci ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə komitədə görülən işlər barədə hesabat.
2. Komitənin 2018-ci il payız sessiyası üçün iş planının layihəsi haqqında.
3. “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
19 sentyabr 2018-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, 3-cü korpus
3-cü mərtəbə

1. Milli Məclisin 2018-ci ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə komitədə görülən işlər barədə hesabat.
2. Komitənin 2018-ci il payız sessiyası üçün iş planının layihəsi haqqında.
3. “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * *
 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
15 may 2018-ci il arixdə keçiriləcək iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, 3-cü korpus
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.
2. Cari məsələlər.


* * * 

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
25 yanvar 2018-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, 3-cü korpus
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsində 2017-ci il payız sessiyası dövründə görülən işlər barədə hesabat.
2. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2018-ci ilin yaz sessiyası üçün nəzərdə tutulmuş iş planının layihəsi.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
21 sentyabr 2017-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat  11.00, 3-cü korpus
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. Milli Məclisin 2017-ci il yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə komitədə görülən işlər barədə hesabat.
2. Komitənin 2017-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsi haqqında.
3. “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.

 

 * * *

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
21 aprel 2017-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11.00, 3-cü korpus
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 

 * * *

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
6 mart 2017-ci il tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ
       
Saat 10.30, 3-cü korpus
II mərtəbə, bəyaz zal 

”Uşaqların sağlamlığına və inkişafına ziyan vuran informasiyalardan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin müzakirəsi.


* * *

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
25 yanvar 2017-ci il  tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ
       
Saat 12.00, 3-cü korpus
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsində 2016-cı il payız sessiyası dövründə görülən işlər barədə hesabat.
2. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2017-ci ilin yaz sessiyası üçün nəzərdə tutulmuş iş planının təsdiqi.

* * *  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin
17 noyabr 2016-cı il  tarixdə keçiriləcək iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ
       
Saat 11.00, III korpus,
2-ci mərtəbə, bəyaz zal

1. ”Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.

 

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi