04.03.2016 “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

144-VQD

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 27-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 3, maddə 144, № 7, maddə 602; 2009, № 7, maddə 517; 2011, № 1, maddə 11; 2013, № 12, maddə 1470; 2014, № 7, maddələr 771, 779; 2015, № 11, maddə 1263) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. Preambulada “dövlət tənzimlənməsinin və nəzarətinin” sözləri “tənzimləmə və nəzarətin” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.2.  1.1.9-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.1.9. maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı – maliyyə bazarlarında tənzimləmə və nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum;”.

1.3. Mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “sığorta nəzarəti orqanı” sözləri ismin müvafiq hallarında “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.4.   2.2-ci maddədə “hüquqi” sözü “xarakterli” sözü ilə əvəz edilsin.

1.5.   7.5-ci maddədə “aktlarına” sözü “və normativ xarakterli aktlarına” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.6.   13.2-ci maddədə “aktlar” sözü “və normativ xarakterli aktlar” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.7.   16.5-ci maddədən “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tapşırığı əsasında” sözləri çıxarılsın.

1.8.  53.1.2-ci maddədə “dövlət orqanının” sözləri “orqanın” sözü ilə əvəz edilsin.

1.9.   56.1.1-ci maddədə “aktlara” sözü “və normativ xarakterli aktlara” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.10.  12-ci fəslin adında “dövlət tənzimləməsi və nəzarəti” sözləri “tənzimləmə və nəzarət” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.11.  95-ci maddə üzrə:
1.11.1. adında “dövlət tənzimləməsi və nəzarətinin” sözləri “tənzimləmə və nəzarətin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.11.2. 95.1-ci maddədə “dövlət tənzimləməsinin və nəzarətinin” sözləri “tənzimləmənin və nəzarətin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.11.3.  95.1.4-cü maddədə “dövlətin maraqlarının” sözləri “ümumdövlət və ictimai əhəmiyyət daşıyan maraqların” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.12.  96-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 96. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına ödənilən haqlar
Sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına həmin orqan tərəfindən müəyyən edilmiş məbləğdə və qaydada haqlar ödəyirlər.”.

1.13. 102.2.6-cı maddədə “96.1.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş məcburi ayırmaların” sözləri “96-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş haqların” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.14. 123.2-ci maddədə “səlahiyyətli dövlət orqanına” sözləri “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına” sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi tarixədək sığorta, təkrarsığorta və sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətlərinə verilmiş lisenziyalar, habelə həmin fəaliyyətlərdən irəli gələrək verilmiş icazələr qanunla müəyyən edilmiş hallarda ləğv edilənədək öz qüvvəsini saxlayır və onların yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb olunmur.
Maddə 3. Maliyyə bazarlarına nəzarət haqqında müvafiq qanun qəbul edilənədək sığorta bazarında peşəkar fəaliyyətin yoxlanılması maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydada aparılır.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 4 mart 2016-cı il
№ 144-VQD

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi