04.03.2016 “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

145-VQD

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 11-ci və 15-ci bəndlərini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 7, maddə 813) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. preambuladan “dövlət və ictimai” sözləri çıxarılsın;
1.2. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “dövlət tənzimlənməsi və nəzarəti” sözləri ismin müvafiq hallarında “tənzimlənmə və nəzarət” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3. 1.0.11-ci maddədən “dövlət” sözü çıxarılsın;
1.4. 1.0.16-cı maddə ləğv edilsin;
1.5. 1.0.22-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.0.22. maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı -  maliyyə bazarlarında tənzimlənmə və nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum;”;
1.6. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “nəzarət orqanı” sözləri ismin müvafiq hallarında “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.7. 2.1-ci maddədə “aktları,” sözündən sonra “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının normativ xarakterli aktları,” sözləri əlavə edilsin;
1.8. 3.6-cı, 16.16.4-cü, 62.3-cü və 89.1.2-ci maddələr istisna olmaqla, mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri ismin müvafiq hallarında “maliyyə bazarlarında nəzarət orqanı” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.9. 5.5.4-cü maddədə “olmadıqda” sözü “olduqda” sözü ilə əvəz edilsin;
1.10. 19.6.4-cü maddədən “və ya maliyyə monitorinqi orqanının” sözləri çıxarılsın;
1.11. 28.2-ci maddədən “, maliyyə monitorinqi orqanının” sözləri çıxarılsın;
1.12. 30.5-ci maddədə “dövlət” sözü “ümumdövlət” sözü ilə əvəz edilsin;
1.13. 62.10-cu, 67.3-cü və 69.3-cü maddələrin birinci cümlələrindən “digər” sözü çıxarılsın, həmin maddələrin ikinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında “tələb” sözü “sorğu” sözü ilə əvəz edilsin;
1.14. 75.3.1-ci maddəyə “hesabatları” sözündən sonra “və onun yoxlanılması üzrə kənar auditor rəyi” sözləri əlavə edilsin;
1.15. 76.2.3-cü maddə 76.2.2-ci maddə hesab edilsin;
1.16. 78.7.1-ci maddədə “və ya digər dövlət orqanlarının” sözləri “, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının və ya digər orqanların” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.17. 83.0.5-ci maddədə “hüquqi” sözü “xarakterli” sözü ilə əvəz edilsin;
1.18. 85-ci, 86.1-ci, 86.2.1-ci və 86.2.2-ci maddələrdə ismin müvafiq hallarında “qanunvericilik aktları” sözləri ismin müvafiq hallarında “normativ hüquqi və normativ xarakterli aktlar” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.19. 87-ci maddədə “Dövlət tənzimlənməsi” sözləri “Tənzimlənmə” sözü ilə əvəz edilsin;
1.20. 89-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 89. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına ödənilən haqlar
Qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyəti lisenziyalaşdırılan şəxslər və mərkəzi depozitar maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına onun müəyyən etdiyi məbləğdə və qaydada haqlar ödəyir.”.
Maddə 2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi tarixədək qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılmış fəaliyyətə verilmiş lisenziyalar, habelə həmin fəaliyyətdən irəli gələrək verilmiş icazələr qanunla müəyyən edilmiş hallarda ləğv edilənədək öz qüvvəsini saxlayır və onların yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb olunmur.
Maddə 3. Maliyyə bazarlarına nəzarət haqqında müvafiq qanun qəbul edilənədək qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılmış fəaliyyətin yoxlanılması maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydada aparılır.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 4 mart 2016-cı il
№ 145-VQD

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi