23.02.2018 “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

1005-VQD

“Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 13-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 5, maddə 414; 2004, № 7, maddə 505; 2006, № 2, maddə 64; 2009, № 12, maddə 951; 2012, № 7, maddə 644; 2013, № 3, maddə 211, № 12, maddə 1481) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddənin beşinci abzasında, 7-ci maddənin 3-cü hissəsinin ikinci abzasında, 5-ci hissəsinin birinci cümləsində, 8-ci maddənin 3-cü hissəsinin üçüncü abzasında və 4-cü hissəsinin birinci cümləsində, 9-cu maddənin 4-cü hissəsinin birinci cümləsində, 10-cu maddənin 2-ci hissəsinin birinci abzasında, 12-ci maddənin üçüncü abzasında, 15-ci maddənin 3-cü hissəsinin birinci abzasının üçüncü cümləsində, 16-cı maddənin 2-ci hissəsinin birinci abzasının birinci cümləsində və ikinci abzasında, 17-ci maddənin 3-cü hissəsində, 19-cu maddənin 1-ci hissəsinin ikinci abzasının və 2-ci hissəsinin üçüncü abzasının ikinci cümlələrində, 4-cü hissəsində (hər iki halda), 20-ci maddənin 2.7-ci bəndinin ikinci abzasında, 2.10-cu bəndinin ikinci abzasının ikinci cümləsində, 26-cı maddənin 1-ci (hər iki halda) və 3-cü hissələrində, 27-ci maddənin 1-ci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 2-ci hissəsinin birinci və ikinci abzaslarında (hər iki halda) və 8-ci hissəsinin ikinci abzasında, 28-ci maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin birinci abzaslarında, 3-cü hissəsinin birinci abzasının birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, ikinci abzasının ikinci cümləsində, 4-cü, 5-ci hissələrində, 6-cı hissəsinin ikinci abzasında, 7-ci hissəsinin birinci abzasının birinci cümləsində, 10-cu hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 29-cu maddənin 1-ci hissəsinin birinci cümləsində, 3-cü hissəsinin birinci və altıncı abzaslarında, 5-ci hissəsinin ikinci və dördüncü abzaslarında, 10-cu hissəsinin birinci və ikinci abzaslarında, 30-cu maddənin 1-ci hissəsinin birinci cümləsində, 2-ci hissəsində, 5-ci hissəsinin birinci abzasında, 7-ci hissəsinin birinci və ikinci abzaslarının birinci cümlələrində, 32-ci maddənin 1-ci hissəsinin birinci abzasında və 3-cü hissəsində, 33-cü maddənin 1-ci hissəsinin birinci və dördüncü abzaslarında, 35-ci maddənin 1-ci hissəsində, 2-ci hissəsinin birinci və ikinci abzaslarında, 36-cı maddənin 1-ci hissəsinin ikinci abzasında və 2-ci hissəsində, 41-ci maddənin birinci, ikinci və üçüncü abzaslarında ismin müvafiq hallarında “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri ismin müvafiq hallarında “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 4.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“4.2. Dövlətin bu Qanunun 4.1.3-cü, 4.1.4-cü və 4.1.7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş vəzifələrini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum həyata keçirir.”.

3. 6-cı maddənin 1-ci hissəsinin ikinci abzasına “müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, ” sözlərindən sonra “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumda, ” sözləri əlavə edilsin.

4. 15-ci maddənin 3-cü hissəsinin birinci abzasının üçüncü cümləsində, 16-cı maddənin 2-ci hissəsinin birinci abzasının ikinci cümləsində, 32-ci maddənin 1-ci hissəsinin birinci abzasında, 2-ci və 4-cü hissələrində, 35-ci maddənin 2-ci hissəsinin ikinci abzasında, 36-cı maddənin 1-ci hissəsinin üçüncü abzasında, 38-ci maddənin 3-cü hissəsinin birinci cümləsində (birinci halda) və ikinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “rüsum” sözü ismin müvafiq hallarında “haqq” sözü ilə əvəz edilsin.

5. 17-ci maddənin 2-ci hissəsində və 38-ci maddənin 3-cü hissəsinin birinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “dövlət rüsumu” sözləri ismin müvafiq hallarında “haqq” sözü ilə əvəz edilsin.

6. 26-cı maddənin 3-cü hissəsində və 41-ci maddənin ikinci abzasında “orqan” sözü “qurum” sözü ilə əvəz edilsin.

7. 30-1-ci maddə ləğv edilsin.

8. 39-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 39. Dövlət rüsumu və haqq
39.1. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu ödənilir.
39.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun göstərdiyi bu Qanunda nəzərdə tutulan xidmətlərə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş məbləğdə haqq ödənilir.”.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 23 fevral 2018-ci il
№ 1005-VQD

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi