Sorğu və müraciətlər

Hörmətli vətəndaş!

Sorğunun mətnini yazmazdan əvvəl nəzərdə tutulmuş formanın düzgün cavablandırılması vacibdir. Mətn mütləq yazıldığı dilin əlifbası ilə tərtib olunmalıdır. Sorğu aydın və səlis cümlələrlə yazılmalıdır. Sorğu edərkən etika qaydaları gözlənilməlidir. Nəzakətsiz ifadələr işlədildikdə və ya müəllif özü barədə məlumatları dəqiq göstərmədikdə sorğuya cavab verilmir.

Elektron sorğunun mətni 1500 işarədən çox olmamalıdır.

Elektron sorğuda qoşma fayllar olmamalıdır. Mətni uzun olan sorğular, sənəd surətləri, fotoşəkillər və yol verilən digər əlavələr Milli Məclisin E-mail: office@meclis.gov.az ünvanına və ya adi poçtla bu ünvana göndərilməlidir:

Azərbaycan Respublikası, Bakı, AZ 1152, Parlament pr-ti 1, Milli Məclis.

*Sorğu göndərən
Fiziki şəxs
*Adı/Soyadı
*Ünvan
*Telefon
*E-poçt
*Informasiyanın tipi və ya təyinatı :
*Xahiş edirik i/ə.e zərurətini əsaslandırın :
*İnf. sizə məlum rekvizitləri :
*İnf. sorğusunun məzmunu :
*Məlumatın təqdim etmə forması :


*İnformasiya insan həyatı,
azadlığı, sağlamlığı üçün lazımdır
* işarəsi ilə qeyd edilmiş bəndlər mütləq doldurulmalıdır.
All rights reserved.
© Milli Majlis Republic of Azerbaijan, 2007
Conditions of Use | Contact Us | Useful Links | Site Map