SALAYEV Eldar Yunis oğlu

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Округ: 44 saylı Şəki kənd
1933-cü il dekabrın 31-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Beynəlxalq İslam Akademiyasının (İordaniya), Beynəlxalq Şərq Neft Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Fizikariyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatıdır. "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir. Rus dilini bilir. Bitərəfdir. 1995-ci il noyabrın 12-də 44 №-li Şəki kənd seçki dairəsindən deputat seçilmişdir. Milli Məclisin Elm və təhsil məsələləri komissiyasının üzvüdür. Evlidir, 2 övladı var.
Партийная принадлежность: Беспартийный

Милли Меджлис Азербайджанской Республики - Орган государственной законодательной власти. Однопалатный парламент, состоит из 125 депутатов. Депутаты избираются по мажоритарной выборной системе свободным, личным и тайным голосованием на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права. Каждый созыв Милли Меджлиса полномочен в течение 5 лет.

AZ EN RU