Ana səhifə  /  Nəşrlər
Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti. I cild
14 mart 2023    18:36
Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti. II cild
13 mart 2023    17:30
Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti. III cild
13 mart 2023    17:30
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. VI çağırış». 2021-ci il
05 aprel 2021    16:03
«Конституция Азербайджанской Республики». 2018 г.
05 iyun 2018    16:00
«International recognition of the Khojaly genocide: activities and outcomes» (collection of documents). 2018 year
05 aprel 2018    16:01
«Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası». 2017-ci il
05 iyun 2017    15:59
«Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması: fəaliyyət və nəticələr» (sənədlər toplusu). 2017-ci il
05 may 2017    15:56
«Xocalı soyqırımı – 25 il sonra». 2017-ci il
05 may 2017    15:55
«Xocalı soyqırımı – 24 il sonra». 2016-cı il
05 may 2016    15:55
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. V çağırış». 2016-cı il
05 may 2016    15:54
«Parlament tariximizin Heydər Əliyev dövrü». 2013-cü il
05 may 2013    15:54
Xocalı soyqırımı – 20 il. 2012-ci il
05 may 2012    15:53
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. IV çağırış». 2012-ci il
05 may 2012    15:35
«Heydər Əliyev xatirə zalı – 5 il». 2012-ci il
05 may 2012    15:35
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. III çağırış». 2009-cu il
05 may 2009    15:34
«Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz». 2001-ci il
05 may 2001    15:33
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. II çağırış». 2001-ci il
05 may 2001    15:20
«Tariximizin faciəli səhifələri: soyqırımı» (Azərbaycan və ingilis dillərində). 2000-ci il
05 may 2000    15:31
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. I çağırış». 1997-ci il
05 may 1997    15:18

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.