Ana səhifə  /  Milli Məclisin strukturu  /  Şöbə müdirləri və müavinlər

Şöbə müdirləri

Hacı Mirhəşim Miryaqub oğlu Seyid

Vəzifəsi: Dövlət quruculuğu, inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 2-ci dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 13.01.1962
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Məhəmməd İmran oğlu Bazıqov

Vəzifəsi: İqtisadi qanunvericilik şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 10.03.1976
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Tərəqqi" medalı, "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Adil İsrayıl oğlu Vəliyev

Vəzifəsi: Sosial qanunvericilik şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 24.01.1971
İxtisas: Tarixçi
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Elmi dərəcəsi və elmi rütbəsi:   Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Gülnarə Əbilfət qızı İsmayılova

Vəzifəsi: Milli Məclisin, komitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 2-ci dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 18.09.1968
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Rüstəm Bəhruz oğlu Mahmudov

Vəzifəsi: İcra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 2-ci dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 25.01.1983
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

İlkin Əfqan oğlu Məmmədov

Vəzifəsi: Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 25.09.1981
İxtisas: Beynəlxalq münasibətlər
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Fərid Famil oğlu Hacıyev

Vəzifəsi: Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix: 25.04.1989
İxtisas: Hüquqşünas, Dövlət qulluğunun təşkili və idarəedilməsi

Hafiz Famil oğlu Babayev

Vəzifəsi: Redaksiya və nəşr işləri şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 2-ci dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 14.10.1961
İxtisas: Jurnalist
Dövlət təltifləri: 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni, "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Mehman Əjdər oğlu Qaibov

Vəzifəsi: Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 2-ci dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 24.12.1961
İxtisas: Jurnalist
Dövlət təltifləri: 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni, "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Şahin Həsən oğlu Həsənov

Vəzifəsi: İnformasiya resursları və texnologiyaları şöbəsinin müdiri
İxtisas dərəcəsi: 2-ci dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 18.08.1969
İxtisas: Mühəndis sistem texniki
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Elmi dərəcəsi və elmi rütbəsi :Texnika elmləri namizədi

Şöbə müdirlərinin müavinləri

Eldar İsmayıl oğlu Əsgərov

Vəzifəsi: Dövlət quruculuğu, inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix: 24.03.1957
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Rövşən Şahbaz oğlu Muradov

Vəzifəsi: İqtisadi qanunvericilik şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 10.05.1970
İxtisas: İqtisadçı
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Elmi dərəcəsi və elmi rütbəsi: İqtisad üzrə elmlər doktoru, dosent

Mehdi Dünyamalı oğlu Qurbanov

Vəzifəsi: Sosial qanunvericilik şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 15.11.1975
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

İlqar Kamal oğlu Əliyev

Vəzifəsi: Milli Məclisin, komitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbənin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: 2-ci dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 22.08.1964
İxtisas: Mühəndis-mexanik
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Şakir Himalay oğlu Şabanov

Vəzifəsi: Milli Məclisin, komitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbənin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 04.05.1973
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni

Emil Eldar oğlu Tağıyev

Vəzifəsi: Milli Məclisin, komitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbənin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 15.08.1979
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Emin Dürhəsən oğlu İmanov

Vəzifəsi: İcra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələr şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix: 25.02.1983
İxtisas: Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Babək Həsən oğlu Ağayev

Vəzifəsi: Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix: 22.08.1985
İxtisas: Beynəlxalq münasibətlər

Ayan Zəfər qızı Murtuzova

Vəzifəsi: Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix: 30.01.1979
İxtisas: İngilis dili, Hüquqşünas
Dövlət təltifləri: "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı

Ülviyyə Bazim qızı Abdullayeva

Vəzifəsi: Redaksiya və nəşr işləri şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 21.06.1970
İxtisas: Rus dili və Ədəbiyyat

Elmi dərəcəsi və elmi rütbəsi:   Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Fəxri adı: “Əməkdar jurnalist”

Samir Fərrux oğlu Məmmədov

Vəzifəsi: Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri
Doğulduğu tarix: 03.03.1969
İxtisas: Teatr kollektivinin rejissoru

İmran Feyruz oğlu Bədirov

Vəzifəsi: İnformasiya resursları və texnologiyaları şöbəsinin müdir müavini
İxtisas dərəcəsi: Dövlət qulluğunun baş müşaviri
Doğulduğu tarix: 04.03.1982
İxtisas: Hüquqşünas

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.