24.02.2015 “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

1214-IVQD

“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 6, maddə 460; 2001, № 1, maddə 25, № 6, maddə 362; 2002, № 5, maddə 241; 2006, № 3, maddə 225; 2007, № 5, maddə 401; 2008, № 5, maddə 348; 2010, № 4, maddə 276) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddənin dördüncü abzasında “keçmişdə fəaliyyət göstərmiş” sözləri “fəaliyyəti dayandırılmış” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 9-cu maddənin 1-ci hissəsi (“a”-“ç” bəndləri istisna olmaqla) aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1. İflas haqqında iş üzrə məhkəmə baxışı təyin edildikdə, bu barədə kreditorlara xəbər verilməsi üçün ərizəçi məhkəmə baxışının tarixinə ən geci yeddi gün qalanadək həmin məhkəmə baxışı haqqında rəsmi dövri mətbu nəşrdə iki dəfə elan dərc etdirməlidir. Elanda aşağıdakılar göstərilməlidir:”.

3. 13-cü maddə üzrə:
3.1. 1-ci hissənin ikinci cümləsində “bir ay” sözləri “15 gün” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 2-ci hissənin “a” bəndində “14” rəqəmləri “7” rəqəmi ilə, “b” bəndində “Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan rəsmi dövri mətbuat orqanında” sözləri “rəsmi dövri mətbu nəşrdə” sözləri ilə, “7” rəqəmi “3” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

4. 15-ci maddənin 2-ci hissənin “b” bəndində və 21-ci maddənin “a” hissəsində “Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan rəsmi dövri mətbuat orqanında” sözləri “rəsmi dövri mətbu nəşrdə” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. 25-ci maddə üzrə:
5.1.  1-ci hissəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Borclunun aktivlərinin açıq hərrac yolu ilə satılması bu Qanunun 18-ci maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş borclunun müflis elan olunması məqamından 30 gündən gec olmayaraq keçirilir.”; 
5.2. 4-cü hissənin birinci cümləsində “14” rəqəmləri “7” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

6. 30-cu maddənin 4-cü hissəsinə “barədə” sözündən sonra “dərhal” sözü əlavə edilsin.

7. 43-cü maddənin 3-cü hissəsinin birinci cümləsində “ən azı 30 gün” sözləri “10 iş günü” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. 46-cı maddə üzrə:
8.1. 1-ci hissənin birinci cümləsində “28” rəqəmləri “7” rəqəmi ilə əvəz edilsin;
8.2. 2-ci və 3-cü hissələrdə “7” rəqəmi “3” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

9. 47-ci maddənin 2-ci hissəsinin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Əmlak inzibatçısı təyin edildikdən sonra 3 gün ərzində təminatlı kreditora borclunun müflis elan olunması haqqında bildiriş göndərir.”.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 24 fevral 2015-ci il
№ 1214-IVQD

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi