04.03.2016 “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

155-VQD

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 27-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 79; 2009, № 6, maddə 400; Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 19 yanvar tarixli 100-VQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Aşağıdakı məzmunda 2.1.5-1-ci maddə əlavə edilsin:
“2.1.5-1. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı -  maliyyə bazarlarında tənzimlənmə və nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum.”.

2. 2.1.9-cu maddədə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra - Mərkəzi Bank)” sözləri “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 2.1.10-cu maddədə “Mərkəzi Bank” sözləri “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 3.3-cü maddədə “Mərkəzi Bankda” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında (bundan sonra – Mərkəzi Bank)” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. 3.4-cü, 4.1.7-ci, 8.1.20-ci, 12.1-ci, 13.5-ci, 13.6-cı, 17.2-ci, 21-ci (adı), 21.1.1-ci, 21.1.2-ci, 21.2-ci, 22.4-cü, 27.1-ci və 29.2-ci maddələr istisna olmaqla, mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “Mərkəzi Bank” sözləri ismin müvafiq hallarında “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. 3.4-cü maddəyə ismin müvafiq hallarında “dövlət” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri əlavə edilsin.

7. 6.2-ci maddədə “Mərkəzi   Bankın üç  nümayəndəsi” sözləri “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının iki nümayəndəsi, Mərkəzi   Bankın bir  nümayəndəsi” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. 7.1-ci maddənin ikinci cümləsində “və ya icraçı direktorun” sözləri “, icraçı direktorun və ya maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının” sözləri əlavə edilsin.

9. 8.1.20-ci maddəyə “Mərkəzi Bankla” sözlərindən əvvəl “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı və” sözləri əlavə edilsin.

10. 21-ci maddə üzrə:
10.1. adında “Mərkəzi Bankla” sözləri “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı, Mərkəzi Bank” sözləri ilə əvəz edilsin;
10.2. 21.1.1-ci və 21.1.2-ci maddələrə “Mərkəzi Banka” sözlərindən əvvəl “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına və” sözləri əlavə edilsin;
10.3. 21.2-ci maddəyə “və Mərkəzi Bankın” sözlərindən əvvəl “, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının” sözləri əlavə edilsin.

11. 22.4-cü maddəyə “və Mərkəzi Banka” sözlərindən əvvəl “, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına” sözləri əlavə edilsin.

12. 29-cu maddə üzrə:
12.1. 29.1-ci maddədə “Bu Qanunun  qüvvəyə  mindiyi  günə  bank lisenziyasında əmanətlərin qəbuluna icazəsi olan və məcmu kapitalın minimal məbləğini, adekvatlıq normalarını, habelə öhdəliklərini yerinə yetirən banklar” sözləri “Bank lisenziyası almış və fiziki şəxslərdən əmanətləri cəlb etmək hüququ əldə etmiş banklar” sözləri ilə əvəz edilsin;
12.2. 29.2-ci maddə ləğv edilsin.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 4 mart 2016-cı il
№ 155-VQD

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi