MOLLAZADƏ Asim Nazim oğlu

Dairə: 22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi

Doğum ili: 1953

Partiya mənsubiyyəti: Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası
Üzv olduğu komitə və komissiyalar:
Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsi

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.

AZ EN RU