AĞAYEVA Ülviyyə Cavanşir qızı

Dairə: 106 saylı Tovuz-Qazax- Ağstafa

Doğum ili: 1978

Partiya mənsubiyyəti: Bitərəf
Üzv olduğu komitə və komissiyalar:
Mədəniyyət komitəsi
Elm və təhsil komitəsi
Üzv olduğu Beynəlxalq təşkilatlar:
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyası

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.

AZ EN RU