Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında

Qanun layihələri
27 may 2021   
    

27 may 2021

Layihə

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 681 734,6 min manat, xərclər 26 416 297,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:

Sıra
№-si

Göstəricilər

Məbləğ
(manatla)

1.

Gəlirlər

24 681 734 586

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 150 972 466

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 351 721 775

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

40 811 408

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

186 771 789

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 818 329 312

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2 741 485 079

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

308 877 530

1.7.

Aksizlər

898 211 701

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

143 511 159

1.8.

Yol vergisi

104 858 092

1.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

36 637 113

1.9.

Mədən vergisi

130 193 466

1.10.

Gömrük rüsumları

1 016 609 076

1.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

144 024 494

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

332 453 436

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

1 153 000

1.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)

12 200 000 000

1.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

10 300 336

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5 952 822

1.17.

Dövlət rüsumu

149 001 447

1.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

19 091 691

1.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

596 118 371

1.20.

Sair daxilolmalar

216 282 374

1.20.1.

2020-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

2 543 347

2.

Xərclər

26 416 297 498

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3 533 028 191

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

917 630 433

2.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

289 094 632

2.1.3.

xarici yardımlar

22 532 930

2.1.4.

elm

143 608 165

2.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri

57 712 089

2.1.6.

büdcələrarası transfertlər

376 288 730

2.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

4 948 730

2.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

760 000

2.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

370 580 000

2.1.7.

dövlət borcu

1 726 161 212

2.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

3 755 090 438

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 627 553 480

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

240 668 725

2.2.3.

sərhəd xidməti

278 792 577

2.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3 704 889

2.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

1 604 370 767

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

1 826 158 719

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

96 301 763

2.3.2.

hüquq mühafizə

1 434 727 174

2.3.3.

prokurorluq

78 694 299

2.3.4.

hüquqi yardım

2 668 856

2.3.5.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

213 766 627

2.4.

Təhsil

2 774 260 780

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

207 539 544

2.4.2.

ümumi təhsil

1 632 054 725

2.4.3.

peşə təhsili

40 502 330

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

68 643 219

2.4.5.

ali təhsil

318 253 615

2.4.6.

əlavə təhsil

2 745 490

2.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 028 880

2.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

500 492 977

2.5.

Səhiyyə

1 687 625 384

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

565 177

2.5.2.

xəstəxanalar

151 375 337

2.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

1 781 643

2.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1 533 903 227

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3 112 615 919

2.6.1.

sosial müdafiə

247 296 075

2.6.2.

sosial təminat

250 503 250

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

8 792

2.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

2 614 807 802

2.6.4.1.

dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 177 914 030

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

342 013 401

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

157 439 315

2.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

51 513 391

2.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

34 109 637

2.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

98 951 058

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

245 699 659

2.8.1.

mənzil

31 797 859

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

95 214 184

2.8.3.

su təsərrüfatı

42 102 499

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

76 585 117

2.9.

Kənd təsərrüfatı

862 180 744

2.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

417 918 559

2.9.2.

baytarlıq

29 011 689

2.9.3.

meliorasiya

409 792 971

2.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

5 457 525

2.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

240 600 721

 2.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

5 855 830

 2.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

8 040 563

 2.10.3.

meşə təsərrüfatı

11 702 383

 2.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 324 901

 2.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

211 955 800

 2.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

1 721 244

2.11.

İqtisadi fəaliyyət

5 545 649 050

2.11.1.

nəqliyyat və rabitə

254 595 891

2.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

46 789 889

2.11.3.

tikinti və şəhərsalma

4 749 134 481

2.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

4 747 834 365

2.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

12 944 538

2.11.5.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

1 500 000

2.11.6.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

480 684 251

2.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

2 491 374 492

2.12.1.

ehtiyat fondları

1 062 827 981

2.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

435 349 939

2.12.1.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

627 478 042

2.12.2.

məqsədli büdcə fondları

300 000 000

2.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

300 000 000

2.12.3.

valyuta konvertasiyası

2 743 819

2.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

1 125 802 692

2.12.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000

2.12.4.2.

sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər

1 105 802 692

3.

Büdcə kəsiri

1 734 562 912

4.

2021-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı

1 526 094 088

Maddə 3. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilsin.

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

       

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.

AZ EN RU