Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsi

Gündəlik
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2020-ci il 24 noyabr tarixli onlayn iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 15:00

1.“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
2.Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).
 
 
*** 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
      2020-ci il 23 noyabr tarixli onlayn iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 15:00

1.“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
2.Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş).
 

 
*** 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2020-ci il 17 noyabr tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 12:00, ikinci korpus,
3-cü mərtəbə, “Qarabağ” salonu

1.“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
2.Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş).
  
 
 
*** 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2020-ci il 15 sentyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ
 
saat 12-00, ikinci korpus,
3-cü mərtəbə, “Qarabağ” salonu
 
1.2020-ci ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat
2.Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin 2020-ci il payız sessiyası üçün İş planı barədə
3.Müxtəlif məsələlər, fikir mübadiləsi 
 
 
 
*** 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya  komitəsinin
 2020-ci il 3 iyun tarixli onlayn iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 16:00

1.“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında”, “Yerin təki haqqında” və “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 
 
 
***
 
 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2020-ci il 12 may tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
saat 11:00, III korpus,
4-cü mərtəbə
 
 
“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” və “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).

 
 
 
*** 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2020-ci il 4 may tarixli iclasının
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
saat 11:00, III korpus,
4-cü mərtəbə
 
 
“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” və “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
 
 
 
*** 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2020-ci il 3 aprel tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
saat 11:00, III korpus,
4-cü mərtəbə
 
“Yol hərəkəti haqqında”, “Sosial sığorta haqqında”, “Tibbi sığorta haqqında”, “İşsizlikdən sığorta haqqında”, “Məşğulluq haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “Baytarlıq haqqında” və “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 4 dekabr tarixli 930-IIIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
 
 
 
*** 
 
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
TƏBİİ EHTİYATLAR, ENERGETİKA VƏ EKOLOGİYA KOMİTƏSİNİN 
2020-ci il 17 MART TARİXLİ İCLASININ
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
saat 10:00, III korpus,
2-cİ mərtəbə, bəyaz zal
 
1.Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya 2020-ci il üçün yaz sessiyası dövrünə dair işlər planı
2.“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” və “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş)
3.“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” və “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş)
4.“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” və “Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş)
5.Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Müflisləşmə və iflas haqqında”, “Banklar haqqında” və “İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi rejimin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş)

 
 
*** 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2019-cu il 20 noyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-30, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 
 
 
***
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 24 oktyabr tarixli iclasının
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
“Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
 
 
* * *
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 15 oktyabr tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
“Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 9 oktyabr tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
“Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”,  “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” və  “Energetika haqqında”  Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 1 oktyabr tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
“Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”,  “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” və  “Energetika haqqında”  Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya
və İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitələrinin
2019-cu il 23 sentyabr tarixli birgə iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, üçüncü korpus,
3-cü mərtəbə, zal
 
“Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 11 sentyabr tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

1.2019-cu ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2.“Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”,  “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” və  “Energetika haqqında”  Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 10 iyul tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).

 
* * *
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2019-cu il 1 iyul tarixli iclasının 

 
G Ü N D Ə L İ Y İ

 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

 
1. “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş).
2. “Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya”ya I və II Düzəlişlərin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 
 
 ***

 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 19 iyun tarixli iclasının
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 10-30, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
“Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş).
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 14 iyun tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

1.“Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
2.“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi  haqqında” Çərçivə Konvensiyasına Transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2019-cu il 31 may tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
“Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2019-cu il 21 may tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiyakomitəsinin
 2019-cu il 6 may tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, cabinet
 
“Toxumçuluq haqqında”, “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında”, “Torpaq icarəsi haqqında” və “Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 
 
* * *
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 24 aprel tarixli iclasının
 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
1. “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).
2. “Meliorasiya və irriqasiya haqqında”, “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında”, “Balıqçılıq haqqında”, “Elektroenergetika haqqında” və “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
3. “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Su təchizatı və tullantı suları haqqında”, “Avtomobil yolları haqqında”, “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında”, “Aviasiya haqqında” və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
4. “İctimai iştirakçılıq haqqında”, “Dəniz limanları haqqında”, “Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” və “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
5. “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında”, “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında”, “Turizm haqqında” və “Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş).
 
 
* * * 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2019-cu il 11 aprel tarixli iclasının
 

G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet
 
1. “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş).
2. “Meliorasiya və irriqasiya haqqında”, “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında”, “Balıqçılıq haqqında”, “Elektroenergetika haqqında” və “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
3. “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Su təchizatı və tullantı suları haqqında”, “Avtomobil yolları haqqında”, “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında”, “Aviasiya haqqında” və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
4. “İctimai iştirakçılıq haqqında”, “Dəniz limanları haqqında”, “Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” və “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
5. “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında”, “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında”, “Turizm haqqında” və “Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).
 
 
 
* * * 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2019-cu il 11 mart tarixli iclasının 
 
G Ü N D Ə L İ Y İ
 
Saat 11-00, üçüncü korpus,
3-cü mərtəbə, zal
 
1. “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş).
2. “Meliorasiya və irriqasiya haqqında”, “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında”, “Balıqçılıq haqqında”, “Elektroenergetika haqqında” və “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
3. “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Su təchizatı və tullantı suları haqqında”, “Avtomobil yolları haqqında”, “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında”, “Aviasiya haqqında” və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
4. “İctimai iştirakçılıq haqqında”, “Dəniz limanları haqqında”, “Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” və “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
5. “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında”, “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında”, “Turizm haqqında” və “Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş).
6. “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.
 
 
 
* * * 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2019-cu il 27 fevral tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 
 
 
 * * *  
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2019-cu il 4 fevral tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

1. 2018-ci ilin payız sessiyası dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 
 
 
* * * 
 
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2018-ci il 21 dekabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 
 
 
* * * 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2018-ci il 13 dekabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

1. “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
2. “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
3. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
4. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
5. “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
6. “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.
 

* * *

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2018-ci il 4 dekabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında elektrikötürücü xətlər və boru kəməri vasitəsilə keçirilən mallar üzərində gömrük nəzarəti haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
 2018-ci il 11 oktyabr tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-30, üçüncü korpus,
3-cü mərtəbə, zal

1. 2018-ci ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.

2. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BP EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) LİMİTED şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
 

* * *

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 25 iyun tarixli iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Əşrəfi - Dan ulduzu - Aypara sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Əşrəfi Dan Ulduzu Aypara BV və SOCAR-ın Ortaq neft şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
2. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Qarabağ” neft yatağının işlənməsi ilə əlaqədar” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Qarabağ BV və SOCAR Qarabağ LLSi arasında Risk xidmət Sazişinin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * *
 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 4 iyun tarixli iclasının 


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 8 may tarixli iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş).


* * *


Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 30 aprel tarixli iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-30, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).


* * *


Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 29 mart tarixli iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 10-30, üçüncü korpus,
3-cü mərtəbə, zal

1. “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.
2. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * *


Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 13 mart tarixli iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * *


Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 2 mart tarixli iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, birinci korpus,
10-cu mərtəbə, kabinet

1. “Hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
2. “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * *


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
TƏBİİ EHTİYATLAR, ENERGETİKA VƏ EKOLOGİYA,
İQTİSADİ SİYASƏT, SƏNAYE VƏ SAHİBKARLIQ,
HÜQUQ SİYASƏTİ VƏ DÖVLƏT QURUCULUĞU
KOMİTƏLƏRİNİN 2018-Cİ İL FEVRALIN 22-də
BİRGƏ İCLASININ


G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 10-00, üncü korpus,
15-cu mərtəbə, zal

“Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş).


* * *


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
TƏBİİ EHTİYATLAR, ENERGETİKA VƏ EKOLOGİYA,
İQTİSADİ SİYASƏT, SƏNAYE VƏ SAHİBKARLIQ,
HÜQUQ SİYASƏTİ VƏ DÖVLƏT QURUCULUĞU
KOMİTƏLƏRİNİN 2018-Cİ İL YANVARIN 24-də KEÇİRİLMİŞ
BİRGƏ İCLASININ


G Ü N D Ə L İ Y İ

saat 10-00, çüncü korpus,
15-cu mərtəbə, zal

“Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * *


Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2018-ci il 24 yanvar tarixli iclasının


G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-00, çüncü korpus,
15-cu mərtəbə, zal

1. 2017-ci ilin payız sessiyası dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
3. Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
4. Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
5. “Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
6. “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2017-ci il 25 oktyabr tarixli iclasının

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, üçüncü korpus,
 3-cü mərtəbə, zal

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü  haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərbaycan (ACG) Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited, Şevron Xəzər, Ltd., Ekson Azərbaycan Limited, İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk., ONGC Videş Limited, Statoyl Abşeron AS, Türkiye Petrolleri A.O. arasında  Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.

* * *
 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2016-cı il 29 noyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00,
birinci korpus, 10-cu mərtəbə

“Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında” 1976-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi barədə 1996-cı il tarixli Protokol”un təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.

* * *

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2016-cı il 24 oktyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00,
birinci korpus, 10-cu mərtəbə

1. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
2. “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.

* * *

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2016-cı il  12 oktyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00,
birinci korpus, 10-cu mərtəbə

1. “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
2. “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
3. “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.

* * *  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2016-cı il 7 oktyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00,
birinci korpus, 10-cu mərtəbə


“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 21-ci Tərəflər Konfransı zamanı qəbul edilmiş “Paris Sazişi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2016-cı il  16 sentyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, üçüncü korpus,
3-cü mərtəbə, zal

1. 2016-cı ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. “Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında Trans Anadolu təbii qaz sisteminə dair” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2014-cü il 22 oktyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq


“Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2014-cü il 16 sentyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq


1. 2014-cü ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
3. “İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2014-cü il 20 may tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq

1. “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
2. “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.
3. “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2014-cü il 22 aprel tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq

“Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Aqrar siyasət və Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya
komitələrinin 13 mart 2014-cü il tarixində birgə
keçiriləcək iclasının

GÜNDƏLİYİ

Yeni korpus, III mərtəbə,
Böyük zal, saat 15.00
                                                                                               

“Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2014-cü il 12 mart tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq

“Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2014-cü il 4 mart tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq

“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2014-cü il 10 fevral tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq


“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının Xəzər dənizinin quruda yerləşən mənbələrdən və quruda həyata keçirilən fəaliyyət nəticəsində çirklənmədən mühafizəsi haqqında” Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2013-cü il 29 oktyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq


“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konvensiya”ya düzəlişlərin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * * 

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2013-cü il 30 sentyabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 15-00, əsas korpus,
10-cu mərtəbə, otaq


1.  2013-cü ilin yaz və növbədənkənar sessiyaları dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2013-cü il 12 fevral tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 10-00, II korpus,
2-ci mərtəbə, bəyaz zal


1. 2012-ci ilin payız sessiyası dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. “Azərbaycan Respublikasından gələn təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisi vasitəsi ilə tranziti haqqında və təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisindən nəql edilməsi üçün müstəqil boru kəmərinin inşasına dair Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsi haqqında.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2012-ci il 7 dekabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, II korpus,
3-cü mərtəbə, zal


“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının Neftlə çirklənmə halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında” Protokolunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2012-ci il 7 iyun tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, I korpus,
10-cu mərtəbə, otaq

“Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında Monreal Protokolu”na 1999-cu il 3 dekabr tarixli Pekin Düzəlişi”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2012-ci il 1 iyun tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, I korpus,
10-cu mərtəbə, otaq

1. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında.
2. “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə.


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2012-ci il 29 mart tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, I korpus,
10-cu mərtəbə, otaq

1. 2011-ci ilin payız sessiyası dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2011-ci il 11 mart tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 12-00, II korpus,
3-cü mərtəbə, zal

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi  haqqında. 

* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2011-ci il 22 fevral tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, II korpus,
3-cü mərtəbə, zal

1. 2010-cu ilin payız sessiyası dövründə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində görülən işlər barədə hesabat.
2. “Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 


* * * 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin
2010-cu il 8 dekabr tarixli iclasının 

G Ü N D Ə L İ Y İ

Saat 11-00, II korpus,
3-cü mərtəbə, zal

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında Samur transsərhəd çayının su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

 

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi