22.10.2019 Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında

I oxunuş

Layihə

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 1, maddə 17, № 5, maddə 323; 2002, № 5, maddə 236; 2003, № 1, maddələr 23, 24, № 6, maddə 279; 2004, № 7, maddə 505, № 8, maddə 598, № 10, maddə 761; 2005, № 4, maddələr 277, 278; 2006, № 2, maddə 64, № 12, maddə 1006; 2007, № 1, maddələr 3, 4, № 2, maddə 68, № 5, maddə 439, № 6, maddə 560, № 7, maddə 712, № 8, maddə 756; 2008, № 6, maddə 462, № 7, maddə 602, № 12, maddə 1046; 2009, № 6, maddə 402; 2010, № 2, maddə 75, № 4, maddə 276; 2011, № 6, maddələr 471, 476, № 7, maddələr 583, 619, № 12, maddələr 1096, 1105; 2012, № 5, maddə 411, № 6, maddə 511; 2013, № 5, maddə 472, № 6, maddə 625, № 11, maddələr 1266, 1307; 2015, № 6, maddə 677, № 12, maddə 1435; 2016, № 5, maddə 836, № 6, maddə 1016, № 11, maddələr 1761, 1763, № 12, maddə 2047; 2017, № 2, maddə 155, № 4, maddə 523, № 5, maddələr 706, 750, № 11, maddələr 1935, 1975; 2018, № 5, maddə 879, № 8, maddə 1672, № 11, maddələr 2209, 2225, № 12 (I kitab), maddələr 2524, 2534; 2019, № 1, maddə 23, № 5, maddələr 792, 812) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 172.2-ci maddədə "tutulması," sözündən sonra "övladlığa götürmə," sözləri əlavə edilsin.

1.2. 347-ci maddə üzrə:

1.2.1 347.1.6-cı maddədən sonra nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 347.1.7-ci maddə əlavə edilsin:

"347.1.7. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının övladlığa götürmənin övladlığa götürülən uşağın mənafeyinə uyğunluğu barədə rəyi.";

1.2.2. 347.2-ci maddədə "347.1.1-347.1.6-cı" sözləri "347.1.1-347.1.7-ci" sözləri ilə əvəz edilsin, həmin maddədən "müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı,"  sözləri çıxarılsın və "barədə rəyi," sözlərindən sonra "həmin ölkələrdə məhkumluğuna və barəsində cinayət təqibinin olmamasına dair  sənəd," sözləri əlavə edilsin;

1.3. 348-ci maddə üzrə:

1.3.1.348.1-ci, 348.2-ci və 348.2.1-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"348.1. İşi məhkəmədə baxılmağa hazırlayarkən hakim ərizəyə övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyinin əlavə olunub-olunmadığını yoxlayır.

348.2. Məhkəməyə təqdim edilmiş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyinə aşağıdakılar əlavə olunur:

348.2.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tərtib etdiyi övladlığa götürənlərin (götürənin) maddi-məişət şəraitinin müayinə aktı;";

1.3.2. 348.2.5-ci maddədə "valideynlərinin" sözündən sonra ", ögey valideynlərinin, qəyyumunun (himayəçisinin)" sözləri əlavə edilsin;

1.3.3. 348.2.6-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"348.2.6. valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağın yerləşdiyi müəssisənin rəhbərinin uşağın övladlığa götürülməsinə dair fikri (rəyi);";

3.4. 348.2.7-ci maddədə "övladlığa götürülənin mərkəzləşdirilmiş qeydiyyatda" sözləri "habelə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaq əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürülərkən, övladlığa götürülənin və övladlığa götürənin (götürənlərin)  müvafiq icra hakimiyyəti orqanında vahid elektron uçotda" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.5. 348.4-cü və 348.5-ci maddələr  ləğv edilsin;

1.4. 349-cu maddədə "iclasında," sözündən sonra "ögey ata (ögey ana) tərəfindən övladlığa götürülmə halları istisna olmaqla," sözləri əlavə edilsin və həmin maddədən "qəyyumluq və himayəçilik orqanı nümayəndəsinin, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaq əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürüldükdə" sözləri çıxarılsın;

1.5. 350.4-cü maddəyə "müvafiq icra hakimiyyəti orqanına"  sözlərindən sonra "və" sözü əlavə edilsin və həmin maddədən "övladlığa götürülən uşaqların uçotu üçün uşağın yaşadığı (olduğu) yer üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına"  sözləri çıxarılsın.

Maddə 2. Keçid müddəa

2.1. 2019-cu ilin noyabrın 1-dək övladlığa götürmə ilə bağlı məhkəmələr tərəfindən icraata qəbul edilmiş ərizələrə baxılması zamanı övladlığa götürülən uşağın yaşayış yeri (olduğu yer) üzrə qəyyumluq və himayəçilik orqanının övladlığa götürmənin əsaslılığı və övladlığa götürülən uşağın mənafeyinə uyğunluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 348.2-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim etdiyi rəyi nəzərə alınır.

2.2. 2019-cu ilin noyabrın 1-dək övladlığa götürmə ilə bağlı məhkəmələr  tərəfindən icraata qəbul edilmiş ərizələrə baxılması zamanı bu Qanunun 2.1-ci maddəsində göstərilən orqan tərəfindən övladlığa götürmənin əsaslılığı və övladlığa götürülən uşağın mənafeyinə uyğunluğu haqqında rəyin təqdim edilmədiyi hallarda, övladlığa götürmənin övladlığa götürülən uşağın mənafeyinə uyğunluğu barədə rəy Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 348.2.1-348.2.7-ci maddələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir.

Maddə 3. Bu Qanun 2019-cu il noyabrın 1-dən tətbiq edilir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Qanun layihəsinin müzakirəsində iştirak edin
Ad:
E-poçt:
Mövzu:
Mövzu:


Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi